Hari Hari mu adalah Umur mu..

العلماء هم ضالتي في كل بلدة وهم بغيتي ووجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء // Orang-orang yang berilmu agama adalah orang yang kucari di setiap tempat. Mereka adalah tujuan yang selalu kucari. Dan aku menemukan keshalihan hatiku di dalam bergaul dengan mereka. (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء , IV/85 )

Bukanlah dikatakan seseorang berjalan di atas kebenaran ialah dengan menganggap benar semua apa yang menjadi pendapat, perkataan maunpun perbuatannya. Akan tetapi , dikatakan seseorang itu berada di atas kebenaran jika ia mau menerima krtikan dan nasehat dari orang lain. Yang selalu bertobat dari kesalahan dan rujuk kepada kebenaran setelah sampainya ilmu kepada dia.

Syaikh Al-Albani rahimahullah berkata: “Semoga Allah merahmati seorang hamba yang menunjukkan kepadaku kesalahanku dan menuntunku (untuk melihat) kepada cacat dan celaku. Sesungguhnya tidak berat bagiku -dengan izin Allah Subhanahu wa Ta’ala- untuk kembali dari kesalahan (menuju kepada kebenaran) yang tampak bagiku kemudian…” [Silsilah al-Ahadits adh-Dha’ifah, (al-Ma’arif, 1/6)].

Alhamdulillah kami masih mendapati saudara-saudara kami (para ustadz dan penuntut ilmu) yang masih berdakwah mengajak kepada Allah, memperhatikan masalah aqidah (tauhid) dan ilmu lainnya.

Menjadikan aqidah sebagai dakwah pertama mereka.

Pertengahan dalam dakwah, tidak berlebihan dalam suatu perkara dan meremehkan perkara lainnya.

Mereka meneladani Rasulullah dan Shahabatnya dalam ilmu, amal, dan dakwah.

Mereka menghormati pemimpin muslim. Mengajak manusia untuk taat kepada mereka.

Mengajak manusia kembali kepada al-Qur’an dan as-Sunnah dengan pemahaman sahabat Nabi Muhammad. Mencintai kaum muslimin dan menasehati mereka agar kembali kepada ke jalan yang benar

Mereka bukan termasuk golongan manusia yang memusuhi pemimpin muslim dan mencelanya.

Bukan termasuk golongan manusia menjauhkan manusia dari kebenaran dan membuat permusuhan, serta menebar kebencian.

Leave a Comment