Hari Hari mu adalah Umur mu..

العلماء هم ضالتي في كل بلدة وهم بغيتي ووجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء // Orang-orang yang berilmu agama adalah orang yang kucari di setiap tempat. Mereka adalah tujuan yang selalu kucari. Dan aku menemukan keshalihan hatiku di dalam bergaul dengan mereka. (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء , IV/85 )

Ilmu Tajwid – Dauroh Al Qu’an

Barisan Ustadz Pembela Sunnah December 30th, 2013

Pertumbuhan ilmu tajwid berkaitan dengan 2 hal: Ilmu Lughotul ‘Arabiyah Ilmu Qiroat Inti dari ilmu tajwid adalah tentang cara pelafalan. Ada 3 fase tentang imu tajwid: Marhalatul uwla (Fase pertama) Dimulai sejak zaman nabi sampai abad ke-2 H Marhalatul Ats Tsani Diawal-awal penulisan ushul dan tilawah yang kita jumpai dalam pokok-pokok kitab qiroah Marhalut AtsTsalisah […]

Membentengi Akidah Akhlak & Keluarga di Masa Fitnah

Barisan Ustadz Pembela Sunnah December 1st, 2013

Kita hidup di akhir zaman yang merupakan suatu takdir dari Allah yang tidak kita ingkari. Di zaman inilah kita hidup, yang mana tentang zaman ini Nabi kita telah bersabda tentangnya “Yaitu masa-masa  yang penuh dengan kebodohan, dimana kebodohan merajalela”, “sesungguhnya di hadapan kalian nanti akan datang hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Dimana orang yang berpegang […]