Hari Hari mu adalah Umur mu..

العلماء هم ضالتي في كل بلدة وهم بغيتي ووجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء // Orang-orang yang berilmu agama adalah orang yang kucari di setiap tempat. Mereka adalah tujuan yang selalu kucari. Dan aku menemukan keshalihan hatiku di dalam bergaul dengan mereka. (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء , IV/85 )

Pertumbuhan ilmu tajwid berkaitan dengan 2 hal:

  1. Ilmu Lughotul ‘Arabiyah
  2. Ilmu Qiroat

Inti dari ilmu tajwid adalah tentang cara pelafalan.

Ada 3 fase tentang imu tajwid:

  1. Marhalatul uwla (Fase pertama)

Dimulai sejak zaman nabi sampai abad ke-2 H

  1. Marhalatul Ats Tsani

Diawal-awal penulisan ushul dan tilawah yang kita jumpai dalam pokok-pokok kitab qiroah

  1. Marhalut AtsTsalisah

Pada munculnya kitab-kitab khusus pada ilmu tajwd

Leave a Comment